Âm thực du lịch Đà Nẵng là sự kết hợp tinh tuý của 2 di sản văn hoá thế giới rất đặt biện và hấp dẫn